Monthly Archives: Oktober 2009

Minami-ke Curry Song!

subete wa ai no tameriku
hara hara harapenyo
nakarecha iyadamon shinamon karudamon
murika papurika korikori korianda

sakuran shita safuran
chokotto chokoreto
imasara garamumasara

demo ashita ga arumon
shinamon karudamon
oishii kare no dekiaaaaaaaagari

Flattr this!